Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional sú jedinečné tým, že majú všetky štyri hrany sploštené už od výroby. Vďaka tejto vlastnosti môžu byť všetky spoje na povrchu stropu alebo priečky vyhotovené optimálnym spôsobom. Rozmer dosky je 12,5 x 1200 x 2000 mm.

Výhody:

  • ideálna rovinnosť povrchu stropu alebo priečky
  • vyššia pevnosť spojov a menšie riziko prasklín
  • rýchlejšia úprava spojov – až 20 % úspora času
  • úspora materiálu – menšia spotreba tmelu na vypĺňanie spojov

Pomocou dosiek 4PROfesional môžeme vylúčiť vznik väčšej hrúbky tmelu na spojoch priečnych hrán. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť bežným spôsobom tmelenia triedu kvality sadrokartónového povrchu Q3, ktorá už spĺňa zvýšené nároky na kvalitu. Navyše, triedu kvality Q4 (miestnosti s vysokým estetickým štandardom) je možné s doskami 4PROfesional dosiahnuť oveľa jednoduchším a rýchlejším spôsobom.

Použitie:

  • Typovo sú tieto dosky zaradené medzi bežné stavebné sadrokartónové dosky typu RB, resp. A (podľa EN 520). Používajú sa vo všetkých konštrukciách, kde sa používajú tieto typy dosiek, t. j. podhľady, priečky, predsadené steny a pod.
  • Pri ich montáži sa používajú taktiež rovnaké technologické postupy ako pri bežných sadrokartónových doskách (rezanie, pripevňovanie, tmelenie). Jedinou podmienkou pri technológii Activ’Air® je použitie difúzne otvorených farieb alebo tapiet pri finálnej úprave.
  • Sadrokartóny Rigips 4PROfesional sa zvlášť odporúčajú na montáž na veľkých a intenzívne osvetlených plochách. Sú vhodné pre objekty s vysokými estetickými a funkčnými požiadavkami, napríklad obytné priestory, nákupné centrá, športové objekty, školy, nemocnice, kiná.