Kontakty na správu

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Zvolenská cesta 31
974 05 Banská Bystrica

Generálny riaditeľ

tel. +421/48/471 66 00
e-mail staviva@staviva.sk

Sekretariát

tel. +421/48/471 66 01
e-mail sekretariat@staviva.sk

Finančný riaditeľ

tel. +421/48/471 66 15
mobil +421905 509 617
e-mail fg@staviva.sk

Obchodný riaditeľ

tel. +421/48/471 66 22
mobil +421905 804 347
e-mail obchod@staviva.sk

Asistent obchodného riaditeľa

tel. +421/48/471 66 29
mobil +421905 509 613
e-mail dusan.baranec@staviva.sk

Vedúca obchodného úseku

tel. +421/48/471 66 27
mobil +421905 919 769
e-mail obchod@staviva.sk

Vedúca marketingu

tel. +421/48/471 66 11
mobil +421905 937 097
e-mail marketing@staviva.sk

Asistent finančného riaditeľa pre prevádzku

tel. +421/48/471 66 10
mobil +421905 505 452
e-mail prevadzka@staviva.sk

Asistent finančného riaditeľa pre ekonomiku

tel. +421/48/471 66 06
mobil
e-mail ekonomika@staviva.sk

Vedúca kreditného oddelenia

tel. +421/48/471 66 05
mobil +421905 509 614
e-mail janka.grancayova@staviva.sk

Vedúci dopravy

tel. +421/48/471 66 26
mobil +421905 915 735
e-mail doprava@staviva.sk