História spoločnosti


HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

02. 9. 1993 založenie spoločnosti Garaj s.r.o. zakladateľskou listinou 
29. 9. 1993 zapísanie spoločnosti do obchodného registra Okresného súdu
obchodná a sprostredkovateľská činnosť - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
1994 otvorenie obchodnej jednotky v Banskej Bystrici
1995 otvorenie obchodnej jednotky v Bratislave
1996 odkúpenie 97% akcií spoločnosti Stredostavivá a.s. - rozšírenie obchodných jednotiek o jednotky firmy Stredostavivá a.s.
  OJ Banská Bystrica
  OJ Lučenec
  OJ Rimavská Sobota
  OJ Liptovský Mikuláš
  OJ Príbovce
  OJ Žilina - Sasinkova
1996 – 2000 realizovanie obchodnej činnosti cez firmu Stredostavivá a.s.
1996 otvorenie obchodnej jednotky v Žiari nad Hronom
1996 spätné odkúpenie obchodnej jednotky v Oravskom Podzámku
1997 otvorenie obchodnej jednotky – traťové dodávky Banská Bystrica
1998 otvorenie obchodnej jednotky v Žiline na Kamennej ulici 
2000 splatenie kúpnej ceny voči FNM - vyrovnanie všetkých záväzkov z kúpnej zmluvy 
2001 pokračovanie obchodnej činnosti cez firmu STAVIVÁ – Garaj s.r.o.
2001 žiadosť o zaregistrovanie ochrannej známky STAVIVÁ
2001 otvorenie obchodnej jednotky v Leviciach
2002 osvedčenie o zápise ochrannej známky STAVIVÁ
2003 otvorenie obchodnej jednotky v Martine
2003 otvorenie obchodnej jednotky v Topoľčanoch
2003 rozšírenie  autodopravy o auta MAN s hydraulickou rukou 8t
23.9.2003 akcionár SOAS a.s. - Slovenská obchodná aliancia stavebnín
2003 vybudovanie výstavného záhradného centra  v areáli OJ Príbovce
2004 otvorenie centier striech vo všetkých obchodných jednotkách
2004 vybudovanie výstavného záhradného centra v areáli OJ Topoľčany
2004 rozšírenie autodopravy o Expresnú služby – doprava tovaru do 24 hodín
2005 doplnenie  autodopravy o obslužné auto MERCDES 4t
2005 dokončenie  rekonštrukcie OJ Liptovský Mikuláš a vybudovanie výstavného záhradného centra
2006 otvorenie obchodnej jednotky Šahy
2006 rozšírenie autodopravy o 5 nákladných súprav MERCEDES s hydraulickou rukou 27t
6.6.2006 získanie Certifikátu a Zlatej medaily Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu
2007 rekonštrukcia OJ Lučenec a vybudovanie výstavného záhradného centra
2007 doplnenie autodopravy o 5  ťahačov  Mercedes AXOR 27 t
2007 získanie koncesnej listiny na prevádzkovanie vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy  /vytvorenie strediska komerčná doprava/
2007 v priestoroch OJ Banská Bystrica otvorenie Záhradníctva  s predajom zelene a prírodného  kameňa
7.6.2007 nadáciou SLOVAK GOLD -udelenie Grand PRIX Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu
2007 predĺženie Certifikátu kvality Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu
2009 rozšírenie záhradného centra v priestoroch obchodnej jednotky Banská Bystrica
2009 predĺženie Certifikátu kvality Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu
2009 rozšírenie predajných priestorov obchodných jednotiek o samoobslužný predaj stavebného náradia, stavebnej chémie , hobby sortimentu a strešných doplnkov
2010 rekonštrukcia predajných priestorov obchodných jednotiek Oravský Podzámok a Levice
2010 rozšírenie predajných priestorov obchodnej jednotky Rimavská Sobota
2010 vedúci pracovníci spoločnosti - získanie Certifikátu - Profesionálne riadenie ľudských zdrojov
2011 získanie Certifikátu a Zlatej medaily Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu s vlastnou autodopravou
2011 obnovenie zápisu ochrannej známky STAVIVÁ
2011-2012 doplnenie obchodných jednotiek o 10 kusov vysokozdvižných vozíkov
2013 predĺženie Certifikátu Slovak Gold za službu Predaj stavebného materiálu s vlastnou autodopravou
2013

20. výročie založenia spoločnosti Garaj,s.r.o.

2014 presťahovanie obchodnej jednotky Bratislava do nových priestorov 
2014 otvorenie obchodnej jednotky v Banskej Štiavnici 
2014 rekonštrukcia predajných priestorov obchodnej jednotky Príbovce a Žilina-Kamenná 
2014 otvorenie obchodnej jednotky vo Zvolene 
2015 rekonštrukcia obchodných jednotiek v Lučenci a Topoľčanoch 
2015 rekonštrukcia obchodnej jednotky Banská Bystrica a budovy správy 
2016 zrušenie obchodnej jednotky Bratislava a Žilina - Sasinkova 
2016 doplnenie obchodných tímov o obchodných zástupcov 
2016 presťahovanie obchodnej jednotky Žilina na adresu Sasinkova 2 
2016 presťahovanie obchodnej jednotky Zvolen na adresu J.Jesenského 3627/93 /areál UNIOSu/ 
2017 zmena vo vedení spoločnosti STAVIVÁ-Garaj,s.r.o. 
2018

25. výročie založenia spoločnosti Garaj,s.r.o.


V súčasnosti realizujeme predaj cez 15 obchodných jednotiek55-ročná história loga STAVIVÁ
01.05.1963 vydaním zriaďovacej listiny vznikol národný podnik STAVIVÁ
01.07.1989 založenie štátneho podniku Stavivá Bratislava
31.10.1990 transformovanie š.p. Stavivá Bratislava na samostatný š.p. Stavivá Banská Bystrica
14.07.1992 FNM bola založená akciová spoločnosť Stredostavivá a.s., ktorá vznikla privatizáciou š.p. STAVIVÁ Banská Bystrica
01.01.2001 návrat k značke a logu STAVIVÁ
01.05.2018 logo so značkou STAVIVÁ má 55- ročnú históriu